Valoració energètica de subproductes

Torna a Notícies
Image

Valoració energètica de subproductes animals no destinats al consum humà mitjançant la producció de biogàs

  • Objectiu: Estudi de viabilitat tècnica i econòmica d'una planta de biogàs que permeti generar energia elèctrica i tèrmica a partir dels residus orgànics generats a l'escorxador.
  • Període: 02/2019 al 02/2022
  • Ajut: Ajuts a Doctorats industrials. Realització de Projectes Pilot Innovadors per part dels Grups Operatius de l'Associació Europea per a la innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.