Producció de pet treats

Torna a Notícies
Image

Millora de la valorització de nous co-productes d'escorxador per produir snacks per gossos

Des de MAFRICA s'ha portat a terme el projecte "Millora de la valorització de nous co-productes d'escorxador per produir snacks per gossos"- PET TREATS. PERÍODE: 2018-2021.

Es tracta d'un projecte demostratiu d'un nou procés per a obtenir productes comercials de valor afegit a partir de la valorització de co-productes d'escorxador de porcí que actualment tenen una valorització amb un baix valor econòmic i ambiental i que presenten certes dificultats d'aprofitament.

Al llarg dels darrers mesos l'empresa ha realitzat diverses proves pilot i testatges per determinar quins co-productes presenten una major viabilitat d'aprofitament. Actualment disposen de resultats satisfactoris, tant a nivell tecnològic com comercial per l'aprofitament de flap (orella sense oïda), actualment s’està treballant en la millora del procés per tal d'aprofitar altres coproductes com esòfag, tràquea, aorta, i moon bone, els quals ja es coneix que poden ser valoritzables si s'aconsegueix un tractament satisfactori i una transformació física o química lleugera que doni com a resultat un producte de valor.

El projecte es planteja per tal de resoldre el repte de modificar el procés d'obtenció i tractament d'aquests nous co-productes per tal d'eliminar-ne principalment el greix i estabilitzar-lo de tal manera que pugui ser un producte comercialitzable en forma de "snack per a gossos".

"Aquest projecte ha estat subvencionat dins la convocatòria d'Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular 2018. TES/955/2018, "amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya"


Image