Estudi de viabilitat tecnològica d’un sistema NIRS

Torna a Notícies
Image

Estudi de viabilitat tecnològica d’un sistema NIRS pel control de la qualitat de residus SANDACH per la generació de biogàs

Estudi de viabilitat de l’espectroscòpia NIRS per a facilitar la caracterització dels subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH) generats com a resultat de l'activitat que es desenvolupa a Mafrica.
L’objectiu general del servei és l’estudi de viabilitat tecnològica i industrial del sistema de control mitjançant sensors NIRS (Near Infrared Spectroscopy) de baix cost pel control de la qualitat de residus de la indústria càrnia (matèria prima d’un bioreactor per generar biogàs).
Els objectius específics del projecte són:.
• Identificació i caracterització (mitjançant mètodes de referència) de residus SANDACH.
valoritzables energèticament mitjançant biogàs que generaran la matriu de la qual s'obtindran els espectres NIRSS.
• Obtenció d’espectres NIRS de les matrius de residus SANDACH seleccionats i formulació de models matemàtics.
• Validació de models matemàtics que correlacionin els espectres NIRS amb la caracterització de la matriu de residus.

Ajut: Programes de Cupons a la Competitivitat Empresarial 2020: Cupons Indústria 4.0. Actuació subvencionada amb el suport d’ACCIÓ.

Image