Ecodisseny dels processos productius

Torna a Notícies
Image

Ecodisseny dels processos productius i de gestió de personal per l’optimització de l’ús de materials

Identificació i concreció de propostes per a la millora de la gestió dels materials inorgànics en les línies de treball de producció i gestió interna del personal de planta.
L’objectiu generals del servei es la disminució clara de la quantitat de residus destinats a deposició controlada. Per assolir-ho, es plantegen una sèrie d’objectius entremitjos i específics:
• Caracterització dels residus generats en el procés productiu (per línies), tipus i perquè de la seva generació.
• Caracterització dels residus generats pel personal (menjador, oficines, lavabos, etc.), tipus i perquè de la seva generació.
• Anàlisi de l’actual gestió de residus. Balanç econòmic i ambiental.
• Propostes de base per un pla d’acció per aconseguir valoritzar la totalitat de residus inorgànics generats, amb propostes d’ecodisseny de procés i millores en segregació i gestió externa.

Ajut: Programes de Cupons a la Competitivitat Empresarial 2020: Cupons d'innovació i estrategia. Actuació subvencionada amb el suport d’ACCIÓ.

Image