Sala d’especejament

Torna a Notícies
Image

Projecte de construcció d’una nova sala d’especejament

Projecte de construcció d’una nova sala d’especejament per vaquí i oví completament independent des d’un punt de vista de circuits funcionals dins el mateix recinte industrial de l’empresa.
La nova planta de 1639.24 m2 s’ubica en un solar de 385 m2 on existia un magatzem de 1006 m2., que s’ha reformat i ampliat per permetre la construcció de les següents instal·lacions : cambres frigorífiques, sales de preparació de producte, magatzems, zona de vestidors i despatx.
S’ha destinat també part de les inversions a la compra dels equipaments industrials necessaris per portar a terme l’activitat projectada: xarxa aèria formada per birrail, cintes d’especejament i de recollida d’ossos, o màquina embolicadora de palets, entre d’altres.