OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.porcdepalou.cat (en endavant, LA WEB), del que és titular MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (en endavant, MAFRICA ).
La navegació pel lloc web de MAFRICA li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de MAFRICA , en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a MAFRICA o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent MAFRICA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL MAFRICA , en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA.
• El seu nom comercial és: MAFRICA
• El seu CIF és: A08154650
• El seu domicili social està a: Paratge Can Canals, s/n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona
• Inscrita al Registre Mercantil de [Dades d’inscripció al registre mercantil, en el seu cas]

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 938764545
E-mail: admin@mafrica.es
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MAFRICA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, MAFRICA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MAFRICA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de MAFRICA i a no emprar-los per a, entre altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de MAFRICA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MAFRICA presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de MAFRICA o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de MAFRICA o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a MAFRICA , sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de MAFRICA , sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre MAFRICA i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de MAFRICA dels seus continguts o serveis.
MAFRICA no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

MAFRICA exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, MAFRICA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, MAFRICA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MAFRICA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. MAFRICA no es responsabilitza de l'establiment d’hipervincles per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a MAFRICA identificant- se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del MAFRICA , serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA.

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web


1.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

1.2. Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA – NIF: A08154650
Direcció postal: Paratge Can Canals, s/n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Telèfon: 938764545
Correu electrònic: admin@mafrica.es


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.


Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic


2.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

2.2. Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA – NIF: A08154650
Direcció postal: Paratge Can Canals, s/n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Telèfon: 938764545
Correu electrònic: admin@mafrica.es


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.


Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

3. Tractament de les dades personals de videovigilància


3.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

3.2. Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA – NIF: A08154650
Direcció postal: Paratge Can Canals, s/n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Telèfon: 938764545
Correu electrònic: admin@mafrica.es


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.


Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

4. Tractament de les dades personals de Curriculum Vitae (selecció de personal)


4.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

3.2. Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA – NIF: A08154650
Direcció postal: Paratge Can Canals, s/n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Telèfon: 938764545
Correu electrònic: admin@mafrica.es


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.


Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA) estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (MAFRICA) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web no utilitza cookies.

OBJETO Y ACEPTACIÓN

El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web www.porcdepalou.cat (en adelante, LA WEB), del que es titular MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (en adelante, MAFRICA).
La navegación por el sitio web de MAFRICA le atribuye la condición de usuario del mismo y supone su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo que estas condiciones podrán ser modificadas sin notificación previa por parte de MAFRICA, en este caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.
Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde este sitio web.
El usuario además, obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá frente a MAFRICA o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.
Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo MAFRICA denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.

IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN

EL MAFRICA , en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa que:
• Su denominación social es:MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA.
• Su nombre comercial es:MAFRICA
• SU CIF eEs: A08154650
• Su domicilio social está en: Paratge Can Canals, s/n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona
• Inscrita en el Registro Mercantil de [Datos de inscripción en el registro mercantil, en su caso]

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
Teléfono: 938764545
E-mail: admin@mafrica.es
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y CERDO DE PALOU se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.


CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, MAFRICA puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.
El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a MAFRICA y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de MAFRICA y no emplearlos para, entre otros:
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de MAFRICA o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web ya sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales MAFRICA presta sus servicios.
c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o en áreas restringidas de los sistemas informáticos de MAFRICA o de terceros y, en su caso, extraer información.
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de MAFRICA o de terceros.
e) Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
g) Recoger datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a MAFRICA, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de MAFRICA, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.
El establecimiento de un hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre MAFRICA y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de MAFRICA de sus contenidos o servicios.
MAFRICA no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
MAFRICA excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: Hola a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y / o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, ya modo ejemplificativa, MAFRICA no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
Asimismo, MAFRICA declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro web master (administrador del sitio web). La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. MAFRICA no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. MAFRICA no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y / o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a MAFRICA identificándose debidamente y especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web del MAFRICA, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).

PUBLICACIONES

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A continuación le indicamos los detalles referidos a los diferentes tratamientos de datos personales que realizamos en MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA.

1. Tratamiento de los datos personales de potenciales clientes y contactos vía web

Tipos

1.1. Información básica sobre Protección de datos

Tipos

Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
finalidad: Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales y newsletters informativas.
legitimación: Ejecución de un contrato. Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento.

1.2. Información adicional sobre Protección de datos

Tipos

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA - NIF: A08154650
Dirección postal: Paraje Can Canals, s / n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Teléfono: 938764545
Correo electrónico: admin@mafrica.es Tipos

Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA tratamos la información que nos facilitan los interesados ​​con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines. Tipos

Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión. Tipos

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: Hola • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.
• Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines. Tipos

A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tipos

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países. Tipos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
Los interesados ​​tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las finalidades para las que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados ​​podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con este fin.
Si ha dado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos con respecto a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

2. Tratamiento de los datos personales de los contactos de correo electrónico

Tipos

2.1. Información básica sobre Protección de datos

Tipos

Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalidad: Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales y newsletters informativas.
legitimación: Ejecución de un contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento.

2.2. Información adicional sobre Protección de datos

Tipos

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA - NIF: A08154650
Dirección postal: Paraje Can Canals, s / n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Teléfono: 938764545
Correo electrónico: admin@mafrica.es Tipos

Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA tratamos la información que nos facilitan los interesados ​​con el fin de prestar los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales. Tipos

Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión. Tipos

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: Hola • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.
• Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y / o productos.
• Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y / o productos en base a solicitudes previas mantenidas con el responsable del tratamiento.


A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tipos

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países. Tipos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
Los interesados ​​tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las finalidades para las que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados ​​podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con este fin.
Si ha dado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos con respecto a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

3. Tratamiento de los datos personales de videovigilancia

Tipos

3.1. Información básica sobre Protección de datos

Tipos

Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalidad: Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales y newsletters informativas.
legitimación: Ejecución de un contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento.

3.2. Información adicional sobre Protección de datos

Tipos

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entitat: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA – NIF: A08154650
Dirección postal: Paraje Can Canals, s / n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Teléfono: 938764545
Correo electrónico: admin@mafrica.es Tipos

Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (Mafrica) tratamos la información que nos facilitan los interesados ​​con el fin de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
No se tomarán decisiones automatizadas en base de datos proporcionados. Tipos

Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión. Tipos

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: Hola • Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. Tipos

A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: Hola • En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como los Juzgados y Tribunales, con el fin de aportar las imágenes si se ha cometido un delito. Tipos

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países. Tipos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (Mafrica) estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
Los interesados ​​tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para los fines para los que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados ​​podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (Mafrica) dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con este fin.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento.
Si ha dado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos con respecto a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

4. Tratamiento de los datos personales de Curriculum Vitae (selección de personal)

Tipos

4.1. Información básica sobre Protección de datos

Tipos

Responsable: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA
Finalidad: Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales y newsletters informativas.
legitimación: Ejecución de un contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento.

3.2. Información adicional sobre Protección de datos

Tipos

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA - NIF: A08154650
Dirección postal: Paraje Can Canals, s / n - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona Teléfono: 938764545
Correo electrónico: admin@mafrica.es Tipos

Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

A MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (Mafrica) tratamos la información que nos facilitan los interesados ​​con el fin de gestionar los Currículum Vitae recibidos y realizar los procesos de selección de personal. Tipos

Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Dos años desde la última interacción. Tipos

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: Hola • Consentimiento del interesado: Gestionar los Currículum Vitae recibidos y realizar los procesos de selección de personal. Tipos

A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tipos

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países. Tipos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si a MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (Mafrica) estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Los interesados ​​tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las finalidades para las que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados ​​podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA (Mafrica) dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento.
Si ha dado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos con respecto a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué son las cookies? Tipos

Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizar -se para reconocer al usuario.

Para qué utilizan las cookies esta página web y cuáles son? Tipos

Esta página web no utiliza cookies.